top of page

BESKÄRNING

Genom att beskära träd på rätt sätt främjar man deras hälsa och tillväxt. Genom att ta bort döda, skadade eller sjuka grenar minskar man risken för infektioner och sjukdomar. Beskärning kan också förbättra luftcirkulationen och ljusgenomsläppet i trädkronan, vilket gynnar tillväxten av nya skott och grenar.

IMG_2220.HEIC

Beskärning kan förbättra säkerheten genom att eliminera riskfaktorer. Genom att ta bort överhängande eller instabila grenar minskar man risken för att de bryts av och orsakar skador på egendom eller personer. Beskärning kan även bidra till att forma trädet på ett sätt som minskar risken för att det ska bli för tungt eller obalanserat, vilket kan leda till att trädet faller.

Beskärning kan förbättra utseendet och formen på ett träd. Genom att ta bort oönskade grenar eller forma trädet kan man skapa en mer symmetrisk och attraktiv krona. Detta kan vara särskilt viktigt för träd som växer i trädgårdar eller parker där estetiken spelar en stor roll.

Beskärning kan hjälpa till att förebygga spridningen av skadedjur och sjukdomar i trädet. Genom att ta bort infekterade grenar eller delar av trädet minskar man risken för att skadedjur eller sjukdomar sprids och orsakar skada på hela trädet.

Det är viktigt att notera att beskärning av träd bör utföras på rätt sätt och vid rätt tidpunkt. Det kan vara klokt att anlita professionella arborister eller trädvårdsexperter för att genomföra beskärningsarbetet och för att få råd om bästa metoder och timing för beskärning av olika trädarter.

Kontakta oss om ni behöver hjälp med era träd

bottom of page