top of page

STENSÄTTNING

About

Vi är specialister på stensättning sedan många år tillbaka. Det gör att vi alltid fäster stor uppmärksamhet vid att fundamentet ska vara optimalt. Vi anpassar alltid arbetet efter ändamålet.

Om syftet med jobbet är att bilar ska parkeras på den stensatta ytan, ska fundamentet självklart vara anpassat för det.

18015344560502560.jpg
17900448431737156.jpg

Generellt jobbar vi med stensättning genom att alltid först anlägga ett så kallat bärlager. Bärlagrets djup beror på stenarnas storlek. En tumregel är att bärlagret ska vara minst 20 - 30 centimeter djupt. Under bärlagret brukar vi lägga en fiberduk för att stärka fundamentet ytterligare och motverka att ogräs tränger igenom från den undre jordmassan.


För att vatten ska rinna av ordentligt brukar vi alltid göra stensättningen med en mindre lutning.  Bärlagret ska således inta vara helt vågrätt. På så vis undviker vi att det vattnet samlas i djupa pölar, vilket ju är väldigt irriterande.

Själva stensättningen kan göras i olika mönster. Vi jobbar med alla typer av mönster. Fiskbensmönster är det vanligaste, men vi arbetar också med exempelvis halvstensförband och blockförband. Helt beroende på dina önskemål. Efter att själva stensättningen är gjort lägger vi fogsand på stenarna som så småningom ska sätta sig mellan stenkanterna för att stärka stabiliteten. 

Eftersom vi har funnits i branschen sedan länge har vi goda kontakter med flertalet leverantörer. Med hjälp av våra leverantörer kan vi köpa in marksten för ett lägre pris än vad vanliga konsumenter kan. Således ber vi dig höra av dig till oss med förslag på vilken typ av sten du hade tänkt dig.

Maila oss så hjälper vi er.

17946232463170859.jpg
bottom of page