top of page

TOTALENTREPENAD

Med en totalentreprenad tar vi på Nice Garden ansvar

för hela projektet från start till slut.

Det innebär att ni som beställare inte behöver hantera flera olika entreprenörer och underleverantörer separat. Nice Garden tar hand om allt, inklusive planering, koordinering och övervakning av arbetet. Det sparar tid och minskar stressen för er som beställare.

Image 2022-10-11 at 08.39.JPG

Med Nice Garden får ert projekt en övergripande projektstyrning. Vi tar ansvar för att samordna olika faser av projektet och säkerställa att allt utförs enligt planen. Detta minimerar risken för förseningar, felaktigheter och samordningsproblem.

Nice Garden kan erbjuda kostnads- och tidskontroll i projektet.

 

Med en enda entreprenör som ansvarar för hela projektet blir det enklare att hantera budgeten och övervaka kostnaderna. Dessutom kan Nice Garden planera och schemalägga arbetet på ett effektivt sätt för att minimera tidsförluster.

Med en totalentreprenad har Nice Garden ansvar för att upprätthålla kvaliteten på alla utförda arbeten och material. Vi ser till att de underleverantörer som används är kompetenta och att arbetet utförs enligt gällande byggnormer och föreskrifter. Det ger er som beställare en ökad trygghet och försäkring om att projektet genomförs på ett professionellt sätt.

Genom att ha en enda kontaktperson, Nice Garden, kan kommunikationen förenklas och effektiviseras. Ni behöver inte koordinera med flera olika aktörer utan kan kommunicera era önskemål och krav direkt till oss. Det minskar risken för missförstånd och felaktig information.

Maila oss mer information!

17975218994005087.jpg
bottom of page