top of page

TRÄDFÄLLNING

Det är alltid rekommenderat att anlita professionella arborister eller trädfällningsexperter för att utföra trädfällning. Nice Garden har nödvändiga kompetensen, erfarenheten och utrustningen för att hantera trädfällning på ett säkert och effektivt sätt.

Vi fäller och transporterar bort allt till deponi.

68a6a4306173e3681708c741d5875dbe.jpeg

Trädfällning kan vara farligt och innebära risker för både personer och egendom om det inte utförs korrekt. Våra arborister har gedigen erfarenhet inom trädfällning, och använder alltid den lämpligaste utrustningen samt följer alla säkerhetsföreskrifter för att minimera risken för olyckor.

En oerfaren person kan orsaka skador på omkringliggande strukturer, som byggnader, staket eller elledningar, när de fäller ett träd. Vår kompetens inom trädfällning gör det möjligt att bedöma risken för skada, ta rätt säkerhetsåtgärder och använda rätt tekniker för att säkerställa att trädet faller på ett kontrollerat sätt.

Vissa områden kan ha regler och tillståndskrav för trädfällning. Med vår kompetens och kunskap om de gällande lagarna och bestämmelserna kan vi säkerställa att man följer de juridiska kraven och undviker eventuella böter eller påföljder.

 

Det är alltid rekommenderat att anlita professionella arborister eller trädfällningsexperter för att utföra trädfällning.

Maila oss så hjälper vi er med era träd!

bottom of page